Mười Năm Đợi Chờ - Diễm Thùy ft Lê Huy - Karaoke

  • Thể loại: <a href='https://karaokeviet.vn/the-loai/nhac-tru-tinh-karaoke'>Nhạc trữ tình karaoke</a>
  • Ca sĩ: <a href='https://karaokeviet.vn/ca-si/diem-thuy'>Diễm Thùy</a><a href='https://karaokeviet.vn/ca-si/le-huy'> ft. Lê Huy</a>

Bài đã chọn: