main-content

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI KARAOKEVIET.VN

 • Điều 1: Giải thích từ ngữ.
  • Thỏa Thuận: là thỏa thuận sử dụng mạng xã hội , cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.
  • Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.
  • Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu hợp pháp tài khoản Karaokeviet.vn.
  • Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.
 • Điều 2: Nội dung dịch vụ.
  • Karaokeviet.vn là mạng xã hội cung cấp dịch vụ về karaoke online, bao gồm những beat karaoke chuẩn trong và ngoài nước, những video thu âm trong nội dung giải trí được Người Sử Dụng đăng tải.
  • Karaokeviet.vn cung cấp cho Người Sử Dụng dịch vụ các audio, video clip,… mà Karaokeviet.vn có bản quyền.
  • Karaokeviet.vn cung cấp dịch vụ cho Người Sử Dụng trao đổi, thảo luận và phản hồi thông qua công cụ chat bằng kí tự chữ về những nội dung được cung cấp trên Karaokeviet.vn.
  • Người Sử Dụng Karaokeviet.vn có thể sử dụng dịch vụ trên Website hoặc/và các ứng dụng Karaokeviet.vn phát triển trên thiết bị di động.
 • Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi.
  1. Để truy cập và thưởng thức Dịch vụ Karaokeviet.vn , Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định, quy chế mà Karaokeviet.vn liên kết, tích hợp bao gồm.
  2. Khi truy cập, sử dụng Karaokeviet.vn bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối internet) hoặc sử dụng ứng dụng Karaokeviet.vn thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.
  3. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Karaokeviet.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội Karaokeviet.vn này, Quy chế có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Karaokeviet.vn sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.
  4. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy chế sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 • Điều 4: Đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ.
  1. Người Sử Dụng phải đủ năng lực hành vi dân sự và đủ 13 tuổi trở lên mới được phép đăng ký và sử dụng Karaokeviet.vn.
  2. Khách hàng sử dụng tài khoản đăng ký để truy cập Karaokeviet.vn. Khách hàng cũng có thể đăng nhập Karaokeviet.vn từ tài khoản liên kết mà Karaokeviet.vn cho phép.
  3. Khách hàng phải tuân thủ các yêu cầu về đăng ký, đăng nhập tài khoản theo Mục 2 quy định đăng ký, đăng nhập.
  4. Một số tính năng của Karaokeviet.vn yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu Người Sử Dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng Karaokeviet.vn với các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng Karaokeviet.vn được tốt nhất.
  5. Thông tin về tài khoản của Người sử dụng phải được cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất. Vui lòng giữ bí mật mật khẩu của bạn, Người sử dụng không nên tiết lộ cho bất kì ai thông tin mật khẩu. Người sử dụng sẽ phải chịu trách nhiệm cho tất cả việc sử dụng dịch vụ từ tài khoản của bạn. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu Người sử dụng nghi ngờ bất kỳ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Hãy đảm bảo cập nhật cho chúng tôi thông tin mới nhất trong bảng đăng kí của Người sử dụng để chúng tôi có thể liên lạc với Người sử dụng trong trường hợp cần thiết.
  6. Trên Website/ứng dụng Karaokeviet.vn xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, Người sử dụng không nên suy luận rằng Karaokeviet.vn hoạt động, kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang này khác hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. Karaokeviet.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang Karaokeviet.vn.
  7. Karaokeviet.vn cho phép Người Sử Dụng cung cấp, chia sẻ video, clip thuộc các thể loại mà Karaokeviet.vn định hướng. Karaokeviet.vn sẽ thẩm tra sơ bộ về kỹ thuật và nội dung video, và như vậy video, nội dung cung cấp của Người Sử Dụng có thể không được đăng tải lên ngay lập tức.
  8. Bài viết đánh giá ý kiến của Người sử dụng là một phần Dịch vụ Karaokeviet.vn. Người Sử Dụng có thể xuất bản, truyền tải, gửi đi những đánh giá, ý kiến, hoặc những tài liệu khác lên Karaokeviet.vn. Người Sử Dụng phải đảm bảo bài viết, đánh giá của mình phù hợp với giới hạn ngôn từ và nội dung.
 • Điều 5: Các thay đổi với Karaokeviet.

  Chúng tôi, với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào được quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ khoản mục nào mà không cần báo trước.

 • Điều 6: Thay đổi quy định.

  Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Karaokeviet sau những sửa đổi đó, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

 • Điều 7: Hành vi của bạn.

  Người sử dụng thừa nhận rằng tất cả thông tin hoặc dữ liệu thuộc bất kỳ dạng nào, dù là văn bản, phần mềm, mã, nhạc hoặc âm thanh, ảnh hoặc đồ họa, video hoặc các chất liệu khác ("Nội dung"), được Người sử dụng hoặc “người có tài khoản người dùng bị sử dụng” chia sẻ công khai và rộng rãi trên diễn đàn hoặc tại các khu vực trên website cho phép Người sử dụng chia sẻ nội dung dưới bất kỳ định dạng nào, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Người sử dụng hoặc người có tài khoản người dùng bị sử dụng.

  Người sử dụng thừa nhận rằng website của chúng tôi có thể đưa Người sử dụng đến Nội dung có thể không phù hợp hoặc phản cảm theo nhận định của cá nhân bạn. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm với Người sử dụng trong bất cứ phương diện nào nào về Nội dung của trang web hay bất cứ tổn thất hoặc lỗi nào có liên quan.

  Khi sử dụng website này và các dịch vụ được cung cấp, Người sử dụng hoàn toàn đồng ý rằng:

  Người sử dụng sẽ không xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép;

  Người sử dụng không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức website Karaokeviet.vn;

  Người sử dụng sẽ không gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay quốc tế. Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ các bài viết của Người sử dụng nếu xét thấy bài viết hoặc bất kỳ thông tin gì gửi lên vi phạm những điểm nêu trên, bất kể việc vi phạm đó là rõ ràng hay chỉ là hàm ý.

  Người sử dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay tin nhắn rác;

  Người sử dụng sẽ không gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào không thuộc quyền sở hữu của Người sử dụng trừ khi đó là phần mềm được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin hay phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào;

  Người sử dụng sẽ không gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ karaokeviet vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của karaokeviet; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

  Người sử dụng không có quyền trong và đối với thông tin được Karaokeviet.vn cung cấp và Người sử dụng sẽ không sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

  Người sử dụng cam kết đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu …) đưa lên đăng tải trên website Karaokeviet.vn.

 • Điều 8: Cấm truy cập.

  Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của Người sử dụng vào Karaokeviet.vn hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng Người sử dụng đã vi phạm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

 • Điều 9: Thông tin của bên thứ ba.

  Thông tin được cung cấp tại Karaokeviet.vn có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được Karaokeviet.vn chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên website Karaokeviet.vn không được coi là khuyến nghị sử dụng, tiêu dùng, đầu tư v.v…, hoặc xác thực của Karaokeviet.vn về bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

  Karaokeviet.vn không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật theo mong muốn của bạn. Website Karaokeviet.vn không phải là đơn vị độc lập thẩm định thông tin và sẽ không khuyến cáo bất kỳ một xu hướng tiêu dùng hoặc đầu tư nào. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, Người sử dụng sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

 • Điều 10: Liên kết đến và đi từ Karaokeviet.vn.

  Các liên kết tại Karaokeviet.vn có thể dẫn Người sử dụng tới các website khác, và Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng Karaokeviet.vn không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

  Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của Karaokeviet.vn về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

 • Điều 11: Bồi thường.

  Người sử dụng phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sự, bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người sử dụng có hành vi vi phạm quyền tác giả quyền liên quan.

  Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ chúng tôi cùng Karaokeviet.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người sử dụng đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định và/ hoặc sự sử dụng của Người sử dụng với website Karaokeviet.vn. Chúng tôi có thể, trong trường hợp xét thấy cần thiết, hoặc theo quy định của pháp luật tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp. Không thỏa thuận nào có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc cấu thành bổn phận của chúng tôi đối với bất kỳ tranh chấp nào được đưa và giải quyết cho dù chúng tôi có mặt để tham gia tố tụng nếu chúng tôi không đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước đó. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào nếu xét thấy cần thiết. Tuy nhiên, quyền này của chúng tôi sẽ không bị coi là nghĩa vụ, bao gồm nhưng không giới hạn.

 • Điều 12: Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác.

  Quyền sở hữu trí tuệ của những nội dung do Karaokeviet.vn đăng tải đều thuộc về Karaokeviet.vn hoặc cấp phép hợp pháp cho Karaokeviet.vn sử dụng. Trừ phi được sự đồng ý của Karaokeviet.vn, Người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website Karaokeviet.vn hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Karaokeviet.vn.

  Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, Người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác của Người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

  Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác mà chúng tôi có trong website Karaokeviet.vn, nội dung của website, và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý, hoặc thông qua việc để Người sử dụng sử dụng dịch vụ. Và do vậy, Người sử dụng không có quyền sử dụng website hoặc dịch vụ của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

  Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Karaokeviet.vn và/hoặc dịch vụ của Karaokeviet.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

 • Điều 13: Cung cấp Nội dung trên Karaokeviet.vn.

  Với việc cung cấp Nội dung cho chúng tôi

  Người sử dụng đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, làm cho phù hợp, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản phái sinh hoặc tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; Người sử dụng cần lưu ý rằng, các bài viết (post) trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của Người sử dụng đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

  Người sử dụng bảo đảm rằng Người sử dụng có tất cả các quyền pháp lý, tinh thần và các quyền khác cần thiết để cấp phép cho chúng tôi theo điều khoản được quy định trong mục này;

  Người sử dụng thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ), từ chối xuất bản hoặc loại bỏ, hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội dung nào Người sử dụng cung cấp vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.

 • Điều 14: Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm.

  Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của người sử dụng. Karaokeviet.vn không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

  Việc truy cập và sử dụng website Karaokeviet.vn do Người sử dụng hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp NHƯ HIỆN CÓ. Karaokeviet.vn chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý, bao gồm cả nhưng không chỉ giới hạn trong bất kỳ bảo đảm nào về khả năng thương mại hoặc sự thích hợp cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

  Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi nằm trong dịch vụ của Karaokeviet.vn và bị giới hạn bởi pháp luật. Chúng tôi không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra thông qua chúng tôi hoặc website của chúng tôi. Chúng tôi không phải là một thành phần tham gia vào bất kỳ giao dịch nào giữa Người sử dụng và một bên thứ ba.

  Trong bất kỳ trường hợp nào, Karaokeviet.vn cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về Người sử dụng hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Karaokeviet.vn, ngay cả khi Karaokeviet.vn đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

  Người sử dụng hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính Người sử dụng đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin Người sử dụng lấy được tại Karaokeviet.vn. Người sử dụng chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của Người sử dụng tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

  Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

 • Điều 15: Từ chối bảo đảm.

  Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng việc Người sử dụng sử dụng Karaokeviet.vn và bất cứ dịch vụ hoặc nội dung nào được cung cấp trong đó (sau đây gọi chung là "Dịch vụ") đều thuộc phạm trù rủi ro riêng của bạn. Các dịch vụ được cung cấp cho Người sử dụng "như đang có" và chúng tôi từ chối mọi bảo đảm thuộc bất kỳ dạng nào, được hàm ý hoặc công bố, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong các bảo hành về khả năng bán sản phẩm, sự phù hợp với một mục đích cụ thể nào đó, và sự không vi phạm.

  Chúng tôi không bảo đảm, dù hàm ý hay công bố, rằng mỗi phần của dịch vụ không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác,ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho bạn. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng cả chúng tôi và những bên tham gia cung cấp dịch vụ đều không cung cấp những tư vấn chuyên nghiệp thuộc bất kỳ dạng nào và việc sử dụng những lời tư vấn đó hoặc bất kỳ thông tin nào khác đều thuộc vào quyết định riêng của bạn, với tất cả các yếu tố rủi ro của nó và không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

 • Điều 16: Luật áp dụng.

  Người sử dụng đồng ý rằng bản Quy định sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng website này hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng website và dịch vụ của chúng tôi, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

 • Điều 17: Nhiều người dùng.

  Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.

 • Điều 18: Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
  1. Nguyên tắc lý vi phạm.
   • Khóa tài khoản Karaokeviet.vn ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc nội dung được đăng tải Karaokeviet.vn.
   • Hủy bỏ toàn bộ những quyền lợi của Người Sử Dụng gắn liền với Karaokeviet.vn và các sản phẩm, dịch vụ do Karaokeviet cung cấp
  2. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại.
   • Karaokeviet.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của mạng xã hội.
   • Karaokeviet.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
   • Các bên phát sinh tranh chấp khiếu nại sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Đối với Karaokeviet.vn sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.
   • Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Karaokeviet.vn phải được gửi đến Karaokeviet.vn ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại:
   • Địa chỉ liên lạc:

    Bộ phận Karaokeviet.vn

    VP: 781/C1 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

    ĐT: 028 38621123

    Email: info@namvietmedia.com.vn

   • Karaokeviet.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.
   • Thời hạn giải quyết khiếu nại là: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được thôn tin từ người sử dụng.
   • Karaokeviet.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Sử Dụng trong trường hợp người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
   • Đối với tranh chấp giữa Người Sử Dụng Karaokeviet.vn với nhau, có thể Karaokeviet.vn sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc Karaokeviet.vn sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó, Karaokeviet.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho Người Sử Dụng Karaokeviet.vn hợp pháp và chính đáng.
   • Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Karaokeviet.vn. Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Karaokeviet.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Karaokeviet.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Karaokeviet.vn đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.
   • Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.
 • Điều 19: Quy tắc quản lí xử phạt vi phạm Người dùng.
  1. Nguyên tắc.
   • Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt tương ứng.
   • Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Karaokeviet.vn sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
   • Hình thức xử phạt khóa tài khoản Karaokeviet.vn ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các sản phẩm khác khi truy cập từ tài khoản Karaokeviet.vn ID.
   • Nếu tài khoản Karaokeviet.vn ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
   • Các hình thức xử phạt:

    Hình thức xử phạt 1: Khóa tài khoản 10 ngày

    Hình thức xử phạt 2: Khóa tài khoản 20 ngày

    Hình thức xử phạt 3: Khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

  2. Hình thức xử phạt 1, khóa tài khoản 10 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.
   • Cung cấp đường dẫn đến trang thông tin điện tử có nội dung vi phạm quy định pháp luật.
   • Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp Pháp luật quy định. Ngoài chịu xử phạt do Karaokeviet.vn áp dụng, Người Sử Dụng vi phạm còn chịu trách nhiệm trực tiếp với người bị xậm phạm quyền và Pháp luật.
   • Đăng tải những thông tin, nội dung mê tín dị đoan;
   • Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các Người Sử Dụng khác.
   • Lôi kéo công đồng thành viên tham gia có chủ đích bằng các câu view sai phạm, vi phạm văn hóa đạo đức.
  3. Hình thức xử phạt 2, khóa tài khoản 20 ngày theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau.
   • Đăng tải thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, clip, ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.
   • Chát khiêu dâm, spam chat, kích động các thành viên khác để gây rối hoặc tuyên truyền những thông tin vi phạm.
   • Đăng tải nội dung, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
   • Đăng tải thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước;
   • Đăng tải tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;
   • Quảng cáo: nội dung đăng tải của Người Sử Dụng có chứa thông tin quảng cáo hoặc sử dụng các văn bản, hình ảnh, âm thanh, hoặc video và thông tin quảng cáo khác bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung như: Tuyên truyền hoặc liên quan đến việc treo máy dùm/ mua bán ID mua bán tài khoản, chuyên bẻ khóa tài khoản, spam bộ sản phẩm giải trí, vật phẩm riêng, treo máy ngoài, hỗ trợ, sản phẩm, hang hóa … và các thông tin quảng cáo khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của KaraokeViet.
   • Xâm phạm riêng tư: sử dụng hình ảnh cá nhân của người khác, công khai những tư liệu cá nhân và những thông tin của khác như danh tính, địa chỉ, số điện thoại mà chưa được sự đồng ý.
   • Công kích người khác: sử dụng hình ảnh, thông tin, âm thanh hoặc video, xúc phạm, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo bang, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân.
   • Vi phạm bản quyền: sử dụng nội dung không thuộc bản quyền của mình để đăng tải lên Karaokeviet.vn mà không được phép của chủ quyền.
  4. Hình thức xử phạt 3, khóa tài khoản 30 ngày hoặc khóa vĩnh viễn theo khoản 1 điều này được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:
   • Người Sử Dụng có hành vi lợi dụng Karaokeviet.vn nhằm chống phá nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
   • Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; kích động bạo lực; truyền bá tư tưởng phản động.
   • Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc.
   • Đăng tải, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia.
   • Sử Dụng đặt tên tài khoản trùng tên với các vĩ nhân, các vị anh hùng của dân tộc, các vị lãnh đạo của đảng và nhà nước, hoặc Người Sử Dụng có sử dụng hình ảnh, video, phát ngôn, chát… có chứa thông tin bàn luận về vấn đề chính trị hoặc tiết lộ bí mật nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
   • Thông tin, hình ảnh, video khiêu dâm: Người Sử Dụng đăng tải hình ảnh, âm thanh, video khiêu dâm, chat sex, video khiêu dâm ở mức độ cao.
   • Thông tin cá cược, cờ bạc: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề, và các hình thức tổ chức đánh bạc khác trên mạng xã hội Karaokeviet.vn Me.
   • Đăng tải thông tin, quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm.
   • Lan truyền thông tin lừa đảo: Sử dụng văn bản, hình ảnh, âm thanh hoặc video có chứa thông tin lừa đảo giả mạo các tổ chức hoặc cá nhân; gian lận, lừa đảo tài sản của người khác hoặc tài khoản Karaokeviet.vn .
   • Phá hoại hệ thống mạng xã hội Karaokeviet.vn : Thành viên lợi dụng việc sử dụng sản phẩm để xâm nhập vào hệ thống máy chủ nhằm phá hoại sản phẩm hoặc cản trở việc truy cập thông tin. Thành viên sử dụng công cụ kỹ thuật nhằm tăng điểm hoạt động, vật phẩm hoặc nhằm treo máy, spam chat.
   • Sử dụng Karaokeviet.vn để lôi kéo tổ chức hội họp thực tế ở bên ngoài thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
 • Điều 20: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền.
  • Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến Karaokeviet.vn thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của KARAOKEVIET hoặc được cấp phép hợp pháp cho KARAOKEVIET sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp.
  • Trừ khi được sự đồng ý của KARAOKEVIET, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối với sản phẩm Karaokeviet.vn.
  • Tại các khu vực Người Sử Dụng được phép đăng tải nội dung, Người Sử Dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Karaokeviet.vn mặc định và Người Sử Dụng phải tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp và các trách nhiệm pháp lý với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Karaokeviet.vn vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải, phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép nội dung của Người Sử Dụng xuất hiện hoặc tồn tại trên Karaokeviet.vn.
  • KARAOKEVIET có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền Sở Hữu Trí Tuệ khác trong sản phẩm Karaokeviet.vn của KARAOKEVIET. Việc sử dụng quyền và sở hữu của KARAOKEVIET cần phải được KARAOKEVIET cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, KARAOKEVIET không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người Sử Dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
  • Người Sử Dụng đồng ý để KARAOKEVIET tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người Sử Dụng cung cấp thông qua việc sử dụng sản phẩm Karaokeviet.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Người Sử Dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí liên quan đến việc KARAOKEVIET sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ nội dung của Người Sử Dụng.
  • Quy trình thông báo vi phạm bản quyền: Nếu Người Sử Dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác được cung cấp thông qua dịch vụ Karaokeviet.vn, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền Sở Hữu Trí Tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho KARAOKEVIET về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.KARAOKEVIET sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà KARAOKEVIET nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của Karaokeviet.vn lại địa chỉ:
  • Bộ phận Karaokeviet.vn

   VP: 781/C1 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

   ĐT: 028 38621123

   Email: info@namvietmedia.com.vn

  • Để giúp KARAOKEVIET có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người Sử Dụng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
  • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
  • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người Sử Dụng cho là bị vi phạm.
  • Mô tả về nơi mà các tài liệu Người Sử Dụng cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ Karaokeviet.vn đủ để cho phép Karaokeviet.vn xác định vị trí tài liệu đó.
  • Thông tin liên hệ của Người Sử Dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để Karaokeviet.vn có thể liên hệ với bạn.
  • Người Sử Dụng tuyên bố rằng, Người Sử Dụng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật;
  • Người Sử Dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người Sử Dụng là chính xác và chấp nhận chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đó.
  • Karaokeviet.vn có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo.
 • Điều 21: Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên internet.

  Khi chia sẻ thông tin trên các diễn đàn, mạng xã hội, Người sử dụng thường cập nhật thông tin trong phần tiểu sử, ảnh, cập nhật trạng thái (những tin Người sử dụng chia sẻ với những người trong danh sách người dùng khác) và bình luận (những hồi đáp của Người sử dụng về phần cập nhật trạng thái của người khác). Những thông tin này có chiều hướng tăng dần và thường xuyên được cập nhật liên tục. Chẳng hạn, Người sử dụng có thể để lộ địa chỉ nơi mình sống, thời gian Người sử dụng thường có mặt (và vắng mặt) ở nhà, nơi làm việc hoặc trường của Người sử dụng. Việc chia sẻ này vô tình tạo điều kiện cho những kẻ có mưu đồ bất chính có thông tin để lên kế hoạch thực hiện một vụ án. (trộm cắp, giết người, hiếp dâm …)

  Nhiều người sử dụng internet dễ dàng để lộ thông tin trong trang cá nhân của mình. Các thông tin có thể bị bộc lộ như địa chỉ hòm thư điện tử, ngày tháng năm sinh hay số điện thoại có thể khiến Người sử dụng bị quấy rối, xâm phạm và mạo danh trên mạng.

  Nhiều người không lường trước được rằng một khi thông tin được chia sẻ trao đổi trên mạng, nó trở thành thông tin công cộng. Ngay cả khi chỉ chia sẻ cập nhật trạng thái với một người hoặc một nhóm người thì người sử dụng cũng không thế kiểm soát được những người này sẽ làm gì với những thông tin ấy. Mặt khác, bất kỳ thông tin nào được chia sẻ trên mạng cũng có thể được xem là thông tin công cộng và từ chỗ là thông tin riêng tư sẽ bị chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

 • Điều 22: Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

  Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới người sử dụng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, Karaokeviet.vn sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của người sử dụng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

   Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Mạng xã hội Karaokeviet.vn bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà Karaokeviet.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Karaokeviet.vn liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên. Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Mạng xã hội Karaokeviet.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  2. Phạm vi sử dụng thông tin
   • Mạng xã hội Karaokeviet.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
   • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
   • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Mạng xã hội Karaokeviet.vn;
   • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
   • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
   • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Karaokeviet.vn.
   • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Mạng xã hội Karaokeviet.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
  3. Thời gian lưu trữ thông tin

   Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Karaokeviet.vn

  4. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên
   • Thông tin cá nhân của thành viên trên Karaokeviet.vn được KARAOKEVIET cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Karaokeviet.vn .Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
   • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
   • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Karaokeviet.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
   • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Karaokeviet.vn.
   • Ban quản trị Karaokeviet.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Karaokeviet.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Điều 23: Hiệu lực của thỏa thuận.
  1. Sử dụng ngoài phạm vi Việt Nam.

   Chúng tôi là công ty có trụ sở tại Việt Nam. Mục tiêu của Karaokeviet.vn là mang lại cho người dùng nội dung dưới sự cho phép của chủ sở hữu nội dung một cách hợp pháp. Do đó, chúng tôi bị giới hạn bởi các quyền phát hành nội dung trong phạm vi địa lý từ các nhà cung cấp nội dung. Việc sử dụng công nghệ để truy cập vào nội dung từ các vùng lãnh thổ mà Karaokeviet.vn không có quyền được cung cấp dịch vụ đều bị cấm.

  2. Kiểm soát xuất khẩu

   Phần mềm và sự truyền tải dữ liệu kỹ thuật, nếu có, kết nối với Dịch vụ Karaokeviet.vn được kiểm soát xuất khẩu. Người sử dụng đồng ý tuân thủ với tất cả các luật liên quan đến phần mềm và truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia mà Người sử dụng cư trú.

  3. Luật áp dụng:

   Người sử dụng đồng ý rằng bản Điều khoản sử dụng và bất kỳ bất đồng nào phát sinh từ việc Người sử dụng sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thông qua việc đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Người sử dụng mặc nhiên đồng ý và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật pháp Việt Nam.

  4. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. KARAOKEVIET sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

 • Điều 24: Thông tin bổ sung.

  Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của bản Quy định sử dụng này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án coi là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Quy định sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị;

  Việc bất kỳ bên nào không thể chứng minh được về quyền của mình trong Quy định sử dụng sẽ không bị xem là việc từ bỏ quyền của bên đó và quyền này vẫn còn nguyên giá trị và hiệu lực;

  Người sử dụng đồng ý rằng, bất kỳ khiếu tố hoặc tố tụng nào phát sinh từ website này phải được đệ trình trong vòng một (1) năm sau khi khiêu tố hoặc tố tụng ấy phát sinh, nếu không khiếu tố sẽ hoàn toàn vô hiệu;

  Chúng tôi có thể chuyển nhượng quyền lợi và nghĩa vụ của mình chiểu theo bản Quy định sử dụng này và chúng tôi sẽ được giải phóng khỏi bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh sau đó.