Người Ấy - Trịnh Thăng Bình - Karaoke

  • Thể loại: <a href='https://karaokeviet.vn/the-loai/nhac-tre-karaoke'>Nhạc trẻ karaoke</a>
  • Ca sĩ: <a href='https://karaokeviet.vn/ca-si/trinh-thang-binh'>Trịnh Thăng Bình</a>

Bài đã chọn: