Thuyền Hoa - Lưu Ánh Loan ft Đoàn Minh - Karaoke

  • Thể loại: <a href='https://karaokeviet.vn/the-loai/nhac-tru-tinh-karaoke'>Nhạc trữ tình karaoke</a>
  • Ca sĩ: <a href='https://karaokeviet.vn/ca-si/luu-anh-loan'>Lưu Ánh Loan</a><a href='https://karaokeviet.vn/ca-si/doan-minh'> ft. Đoàn Minh</a>

Bài đã chọn: